Array ( )

Classement

Classement Points Catégorie Pongiste Nation Entraîneur
1 341 V Eloy Alfaro Steph1er
2 259 V Viva BERTAGA Melbrooks
3 234 V Marcus APPLEWHITE poliobz
4 232 V Julian Magico Steph1er
5 230 V Evan BOISVERT poliobz
6 221 V Sebastiano Primero Steph1er
7 218 V Augustin Delgado Steph1er
8 218 V Angel Batista Steph1er
9 197 V Riquelme SIN SILLA poliobz
10 193 V Nada PROTESTA Melbrooks
11 192 V Stephano Primero Steph1er
12 183 V Noir Dez Iamsterdam
13 181 V Stephano Junior Steph1er
14 158 V Henrik APPLEWHITE poliobz
15 139 V Igor Maze Yatah
16 129 V Lord CASQUE-NOIR Melbrooks
17 104 V Melanie N'Boll Steph1er
18 94 V Marima N'Boll Steph1er
19 54 V Tsung Sempre Vince vincenzino42
20 28 V Tutto Papy vincenzino42
21 0 V Yoann Blake Azevedo
22 0 V Kevin El Petif Azevedo
23 0 V Gustavo Kuerten Azevedo
24 0 V Paul McYing Azevedo
25 0 V David Groult bolderiz
26 0 V Kenenissa Bekele Azevedo
27 0 V Sebastian Sullivan Sebrcl
28 0 V Leo Zelaya Lorenzo
29 0 V Lorenzo Zelaya Lorenzo
30 0 V Hampus Güija toun
31 0 V Hadrian Sergent kevdaffy
32 0 V Onyx Empereur kevdaffy
33 0 V Sam Lempa toun
34 0 V Clément LONU TEFY
35 0 V Mamadou Siam lebani
36 0 V Rodriguez Antonio Tycoon
37 0 V seb henner nener14
38 0 V Delia Onniss Smile09--
39 0 V Vicente GOMEZ rosty59
40 0 V Beryl BASTOGNE BASTOGNE
Général
1 Mitsi Iouliana Niki
2 Dionysos
3 Loki Blade
4 Arroyo Rodrigo
5 Malcolm Little
Classement complet
Vétéran
1 Chrzanowski Para
2 Chlopicki Para
3 Chlapowski Para
4 Okulicki Para
5 Alfaro Eloy
Classement complet
Espoir
1 Leopold Brindille
2 Jine Billy
3 Leopold Carotte
4 Leopold Ricochet
5 canales benito
Classement complet
Junior
1 Dragons Alina
2 Partyraiser
3 Sheriff
4 Chevtchenko Andriy
5 ProGt Target
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com