Liat GADOL
ID:
23985
Age:
19
Entraîneur:
Galaan
Club:
Equipe:
Points : 106 (106)
Général : 490
Continental : 141
National : 14
Espoir : 68
Confiance
Statistiques


Tournoi Open Jeune (Liverpool)
28/10/20 17:10 SIMPLE ESPOIR 1 10 Liat Gadol (490) D Oliv (527) 11/6 5/11 10/12 11/7 7/11
28/10/20 18:50 SIMPLE ESPOIR 2 10 CR 7 (563) Liat Gadol (490) 1/11 0/11 0/11
29/10/20 17:40 SIMPLE ESPOIR 3 9 Pixi (418) Liat Gadol (490) 11/4 11/5 11/4
29/10/20 18:50 DOUBLE ESPOIR 1 6 Petrus Figir (574) Lior Gadol (479) 1/11 0/11 0/11
Yosiwo Nukuoro (573) Liat Gadol (490)
30/10/20 10:00 DOUBLE ESPOIR 2 9 PIXA (436) Lior Gadol (479) 11/4 11/4 12/10
Pixi (418) Liat Gadol (490)
Pro-tour (Hong Kong)
04/11/20 17:15 SIMPLE ESPOIR 1 4 Liat Gadol (490) Oliver Queen (530) 11/1 11/0 11/0 11/0
04/11/20 18:30 SIMPLE ESPOIR 2 4 Vitali Klitschko (562) Liat Gadol (490) 0/11 0/11 0/11 1/11
05/11/20 18:05 SIMPLE ESPOIR 3 3 Bugsy Siegel (354) Liat Gadol (490) 11/2 11/1 11/1 11/2
05/11/20 19:35 DOUBLE ESPOIR 1 2 Stef Jr (582) Lior Gadol (479) 0/11 0/11 0/11
Willy Jolly (578) Liat Gadol (490)
05/11/20 21:20 SIMPLE ESPOIR 4 15 D Oliv (527) Liat Gadol (490) 11/6 3/11 11/6 11/9 9/11 10/12 8/11
06/11/20 10:20 DOUBLE ESPOIR 2 1 Maykel Bass (321) Lior Gadol (479) 11/0 11/0 11/1
Junior MAEL (318) Liat Gadol (490)
06/11/20 11:50 SIMPLE ESPOIR 5 16 Liat Gadol (490) Maykel Bass (321) 3/11 0/11 0/11 0/11
Tournoi Open Jeune (Bangkok)
11/11/20 17:10 SIMPLE ESPOIR 1 5 Liat Gadol (490) Olivier JOW (531) 10/12 11/6 11/2 11/4
11/11/20 18:20 SIMPLE ESPOIR 2 5 Samsagace Gamegie (660) Liat Gadol (490) 1/11 0/11 1/11
12/11/20 17:30 SIMPLE ESPOIR 3 4 Jaco Pastorius (368) Liat Gadol (490) 11/6 11/2 11/4
12/11/20 19:40 SIMPLE ESPOIR 4 15 Anne JOW (499) Liat Gadol (490) 12/14 7/11 11/8 11/13
13/11/20 10:10 DOUBLE ESPOIR 2 3 Asuma SARUTOBI (458) Lior Gadol (479) 11/3 11/6 11/8
Minato Namikaze (488) Liat Gadol (490)
13/11/20 10:50 SIMPLE ESPOIR 5 16 Liat Gadol (490) Fanfan Mbappé (304) 1/11 1/11 0/11
Pro-tour (Linz)
18/11/20 17:30 SIMPLE ESPOIR 1 1 Liat Gadol (490) Cro Cop (523) 11/1 11/0 11/0 11/2
18/11/20 18:45 SIMPLE ESPOIR 2 1 Mohammed El-Bachir (664) Liat Gadol (490) 0/11 0/11 0/11 0/11
19/11/20 17:15 SIMPLE ESPOIR 3 16 LUZINE (405) Liat Gadol (490) 11/6 11/3 11/3 11/3
19/11/20 20:20 SIMPLE ESPOIR 4 15 Liat Gadol (490) Bahobila Ramananantsoa (493) 11/8 10/12 12/10 11/3 11/7
20/11/20 10:30 DOUBLE ESPOIR 1 15 Gacha ARBUCKLE (471) Liat Gadol (490) 11/3 11/5 11/1
Gacha SENSAR (465) Lior Gadol (479)
20/11/20 11:15 SIMPLE ESPOIR 5 8 Liat Gadol (490) Abu Salem (332) 0/11 1/11 0/11 1/11
Tournoi Open Jeune (Asuncion)
25/11/20 17:20 SIMPLE ESPOIR 1 3 Liat Gadol (490) Luis Rossello (526) 7/11 12/10 10/12 6/11
25/11/20 18:30 SIMPLE ESPOIR 2 3 Mac Flurry (649) Liat Gadol (490) 1/11 0/11 0/11
26/11/20 17:50 SIMPLE ESPOIR 3 2 Han Dez (361) Liat Gadol (490) 11/2 11/1 11/3
27/11/20 10:20 DOUBLE ESPOIR 2 2 John Patitucci (504) Lior Gadol (479) 8/11 5/11 9/11
Michael Pipoquinha (514) Liat Gadol (490)
27/11/20 12:00 DOUBLE ESPOIR 3 1 Denys Tobenkov (402) Lior Gadol (479) 11/1 11/5 11/0
Maxym Kornenkov (344) Liat Gadol (490)
© Copyright 2014-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com